EPILACE

(TRVALÉ ODSTRANĚNÍ OCHLUPENÍ)

Zařízení vysílá světelné pulzy, které pronikají do vlasových folikul a zničí je. Tímto způsobem dochází k trvalé redukci růstu chloupků a hladší pokožce.

JAK EPILACE FUNGUJE?
Zařízení vysílá krátké pulzy světla na pokožku. Toto světlo je absorbováno pigmentem (melaninem) v chloupku, což vytvoří teplo, které poškodí vlasový folikul. Po několika ošetřeních jsou vlasové folikuly natolik oslabeny, že nejsou schopny produkovat další chloupky. Doporučujeme 5-6 x / interval po měsíci. Je potřeba dodržet správné odstupy.

NA CO SI DÁT POZOR?

  • Během těhotenství se nedoporučuje podstupovat ošetření, protože hormonální změny mohou ovlivnit účinnost a bezpečnost procedury.
  • Po ošetření se vyhněte intenzivnímu cvičení, sauně a horkým koupelím po dobu 24-48 hodin, aby nedošlo k podráždění pokožky.

JAK SE PŘIPRAVIT NA OŠETŘENÍ?

    1. Před ošetřením nevytrhávejte ani nevoskujte chloupky. Naše zařízení pracuje s chloupky ve folikulech, takže je potřeba je zachovat.
    2. Vyhněte se opalování a soláriu před ošetřením, aby byla pokožka co nejvíce světlá a bez pigmentace.
    3. Oholte místo ošetření den před zákrokem, aby byly chloupky co nejkratší.
    4. Před ošetřením se ujistěte, že pokožka je čistá a bez make-upu, krémů nebo olejů.

Epilace je bezpečná metoda pro odstranění nežádoucího ochlupení. S několika ošetřeními můžete dosáhnout hladké a bezchlupé pokožky. Dbejte na pokyny před a po ošetření, abyste minimalizovali rizika a dosáhli co nejlepších výsledků.

Opakování: doporučujeme 1x měsíčně pro rychlé a efektivní výsledky, které se dostavují již po prvním sezení.

ENGLISH VERSION

EPILATION

Removal of unwanted hair using the Intense Pulse Light System

If you have enough unwanted hair, this technology is the ideal solution for you. Intense Pulse Light is a technology that uses intense pulse light to remove unwanted hair. The device emits light pulses that penetrate the hair follicles and destroy them. In this way, there is a permanent reduction in hair growth and smoother skin.

HOW DOES EPILATION WORK?
The device sends short pulses of light to the skin. This light is absorbed by the pigment (melanin) in the hair, which creates heat that damages the hair follicle. After several treatments, the hair follicles are so weakened that they are unable to produce more hair. We recommend 5-6 x / interval after a month. It is necessary to keep the right distances

WHAT TO LOOK OUT FOR?
Avoid sunbathing and tanning beds before and after treatment. Tanned skin can be more sensitive and prone to burns. The treatment may not be suitable for all skin and hair types. It may be less effective for people with very dark skin or light hair. In this case, consult a specialist who will recommend another method of hair removal. It is not recommended to undergo the treatment during pregnancy, as hormonal changes can affect the effectiveness and safety of the procedure. Avoid vigorous exercise, saunas and hot baths for 24-48 hours after treatment to avoid skin irritation.

HOW TO PREPARE FOR THE TREATMENT?
Do not pluck or wax before treatment. Our device works with the hairs in the follicles, so they need to be preserved. Avoid sunbathing and tanning beds before treatment to keep the skin as light and free of pigmentation as possible. Shave the treatment area the day before the procedure to keep the hairs as short as possible. Before treatment, make sure the skin is clean and free of make-up, creams or oils. Epilation with the Intense Pulse Light device is an effective and safe method for removing unwanted hair. With just a few treatments, you can achieve smooth, hair-free skin. Follow the instructions before and after treatment to minimize risks and achieve the best results.

BENEFITS

VÝHODY EPILACE

→ Ošetření je rychlé a efektivní, s jedním ošetřením trvajícím obvykle pouze 20-30 minut.
→ Trvalé výsledky: po několika ošetřeních dosáhnete trvalé redukce nežádoucího ochlupení.
→ Nebolestivé.
→ Šetrné k pokožce: tato metoda je vhodná pro většinu typů pokožky a nezpůsobuje podráždění ani zarudnutí.
→ Univerzální: lze použít na různých částech těla, včetně obličeje, nohou, paží a třísel.